Klantgerichtheid

Klanten komen altijd van rechts

In de huidige maatschappij, die steeds taakgerichter wordt, springen bedrijven die bekend staan om hun klantgerichte benadering er positief uit. Omgang met klanten is en blijft altijd een belangrijk aspect in de dienstverlening van organisaties. Medewerkers die in direct contact staan met klanten dienen vaak over veel empatisch vermogen te beschikken om zich te kunnen blijven inleven in de klanten. Op deze manier kunnen zij de vraag van de klant zo goed mogelijk beantwoorden of een klacht zo goed mogelijk afhandelen. En deze vaardigheden verdienen continue aandacht!

De trainingen van Zoet richten zich op de aspecten die nodig zijn voor medewerkers om klantgericht op te kunnen treden. Zaken als inlevingsvermogen, luisteren, communiceren, omgaan met emoties, passeren uitgebreid de revue. 

Zoet heeft onderstaande trainingen ontwikkeld en gegeven

  • Klachtafhandeling
  • Klantenbinding
  • Klantgericht handelen
  • Omgaan met ‘lastige’ klanten

CONTACT ZOET Zoet Training & Advies
Brasemstraat 30
1432 PJ  AALSMEER
0611014926
Info@zoet-training.nl