Over leren

Leren moet impact hebben. Op mens en organisatie.
Leren dient een doel, vaak vormgegeven vanuit de organisatiedoelstellingen. Opleidingsactiviteiten moeten worden ingezet om dat doel te bereiken, niet om de interventie op zich.

Leren is leuk en spannend
Je wordt geconfronteerd met je eigen ineffectieve gedrag en/of gedachten. Je wordt uitgedaagd tot het uitproberen van nieuw gedrag. Je onderzoekt nieuwe gedachten. Dit maakt ontwikkelen spannend, onverwachts en leuk.

Leren is doen en ervaren
Door te doen kijk je als het ware in de spiegel, je ziet jouw gedrag en het effect daarvan. Als dat effect niet het gewenste is, word je uitgedaagd om ander gedrag uit te proberen. Door theorie en praktijk op deze manier te combineren, ervaar je hoe je het gewenste resultaat kunt bereiken.

Leren vindt plaats op het snijvlak van willen, kunnen en mogen.
Willen gaat over draagvlak bij deelnemers en organisatie. Kunnen gaat over de capaciteiten van de deelnemers. Mogen gaat over de omgeving waarin het leren plaatsvindt. Het leren heeft het meeste impact als alle drie de aspecten vertegenwoordigd zijn!

Bovenstaande uitgangspunten resulteren in de werkwijze van Zoet Training & Advies.