Over de werkwijze

Ontwerp
Ieder opleidingstraject start met het vaststellen van het gewenste resultaat. Dit wordt ingegeven door de organisatiedoelstellingen. Zoet Training & Advies vertaalt deze doelstellingen naar een grof trajectontwerp. Dit wordt vervolgens toegesneden op de behoeften en de situatie van de deelnemers. Voor dit doel worden intakegesprekken gehouden en/of Mystery visits uitgevoerd.

In de ontwerpfase is het belangrijk om al te denken over opvolging van de training. Hoe vindt de transfer van het geleerde naar de praktijk plaats? In welke mate ondersteunt de omgeving de deelnemer in het ‘nieuwe gedrag‘? Zoet spreekt in deze fase dan ook graag met haar klant over borgingsmechanismen. Hierbij valt te denken aan:

  • Aansluiten bij bestaande processen (Werkoverleg, HR cyclus etc)
  • Cyclische terugkeermomenten en/of intervisie
  • Betrekken van de omgeving (o.a. manager)
  • Zoveel mogelijk betrekken van de deelnemers

Uitvoer
In de trainingen van Zoet Training & Advies staat de praktijk van de deelnemer centraal. Vanuit die praktijk maakt Zoet de koppeling naar de theorie. De nadruk in de trainingen ligt echter op het doen. Dit maakt dat de deelnemers tijdens de training daadwerkelijk handvatten ervaren om zaken in hun dagelijkse praktijk anders aan te pakken. In de trainingen maakt Zoet gebruik van verschillende didactische werkvormen, trainingsacteurs, video-opname en ‘huiswerkopdrachten‘.

Evaluatie en Borging
Zoet Training & Advies evalueert de trainingen op impactniveau; in hoeverre zijn de doelstellingen die we hebben afgesproken, behaald. Naar aanleiding van de training en de evaluatie, geeft Zoet een kort en pragmatisch advies over de borging van het geleerde.

CONTACT ZOET Zoet Training & Advies
Brasemstraat 30
1432 PJ  AALSMEER
0611014926
Info@zoet-training.nl